Logowanie do systemu

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi informuję, że w związku z wprowadzeniem w Polsce dyrektywy PSD2 zwiększa bezpieczeństwo klientów bankowości internetowej poprzez wprowadzenie logowania dwuetapowego od dnia 21.03.2019r. Przy logowaniu na stronę banku oprócz podania identyfikatora i hasła system poprosi o podanie kody z sms-a lub z tokena.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi informuję, że od dnia 28.03.2019r. udostępnia nową odsłonę bankowości internetowej EBO RWD zmienia się szata graficzna, która będzie responsywna - zostaje przystosowana do różnych urządzeń.

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres http://www.i-bs.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego pod numerami:

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.